OVER HET PROJECT

LIFE LIBERNITRATE (LIFE16 ENV / ES / 000419) is een driejarig project in de context van het financieringsprogramma LIFE. Het hoofddoel is de concentratie van nitraten in heel de watercyclus te verlagen.

Het gebruik van chemische kunstmest is gestegen van 14 miljoen ton in 1954 tot 200,5 miljoen ton in 2018. Stikstofhoudende meststoffen ontketenen processen die schadelijk zijn voor het milieu zoals eutrofiëring, vervuiling van de watervoorraden en uitstoot van stikstofoxiden (NOx). In Europa bevat 87% van het grondwater teveel nitraten (Europees milieuagentschap). In gebieden met intensieve landbouw en veeteelt overschrijdt de concentratie nitraat in het grondwater tot zeven maal de wettelijke limiet. Het aantal gebieden dat vatbaar is voor deze vervuiling is de laatste jaren gestegen, vooral in Roemenië, België, Spanje, Zweden, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Verschillende studies tonen aan dat de doeltreffendheid van de bodembeheermaatregelen om de nitraatniveaus in rivieren en grondwater te verlagen, beperkt is. Er zijn nieuwe strategieën nodig om de recuperatie van de watervoorraden van de EU die door nitraten zijn vervuild, te versnellen. In dit kader werd LIFE LIBERNITRATE voorgesteld als een manier om de concentratie aan nitraten in de volledige watercyclus te verlagen. Dit wordt bereikt via de implementatie van een innoverend, eenvoudig, goedkoop, duurzaam en overdraagbaar geïntegreerd systeem.

Om dit doel te bereiken, worden er in het kader van dit project twee prototypen ontwikkeld:

  • Een prototype om actief silicium te produceren op basis van de gecontroleerde verbranding van rijststro om as te verkrijgen die rijk is aan silicium.
  • Een prototype voor de bereiding en implementatie van actief siliciumlagen om de concentratie van nitraten in de watercyclus te reduceren, door in te werken op:
      - Wateropvangsystemen (van grondwater) en het afvalwater van osmose-installaties.
      - Het putwater voor menselijke consumptie in kleine gemeenten om de concentratie aan nitraten onder 50 ppm te houden, zonder het gebruik van een osmose-installatie.

LIFE LIBERNITRATE is een driejarig project in de context van het financieringsprogramma LIFE. Het hoofddoel is de concentratie van nitraten in heel de watercyclus te verlagen.

DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT

Het hoofddoel van dit voorstel is om de concentratie aan nitraten in de volledige watercyclus te reduceren door een innoverend, eenvoudig, goedkoop, duurzaam en overdraagbaar geïntegreerd systeem te implementeren, gebaseerd op het gebruik van een absorptielaag uit actief silicium verkregen uit de as die overblijft na gecontroleerde verbranding van rijststro.

TECHNOLOGISCHE MONITORING

Het project LIFE LIBERNITRATE. Verantwoordelijke reductie van nitraten in de volledige watercyclus (LIFE16 ENV/ES/000419) kan bij zijn uitvoeringsplan rekenen op enkele beginselen voor technologische bewaking betreffende planning, middelen en beoordeling van het systeem. Het doel is om informatie over producten, diensten, klanten, concurrenten of elk ander aspect dat kan helpen om de strategie te ontwikkelen en te definiëren voor de besluitname van het consortium LIFE LIBERNITRATE, te definiëren, verzamelen, analyseren en verspreiden.

Pdf-document downloaden

LIFE LIBERNITRATE is een driejarig project in de context van het financieringsprogramma LIFE. Het hoofddoel is de concentratie van nitraten in heel de watercyclus te verlagen.

LAATSTE NIEUWS


LIFE LIBERNITRATE is een driejarig project in de context van het financieringsprogramma LIFE. Het hoofddoel is de concentratie van nitraten in heel de watercyclus te verlagen.


SOCIALE NETWERKEN

Volg ons op Twitter!

Volg ons op Facebook!

LIFE LIBERNITRATE is een driejarig project in de context van het financieringsprogramma LIFE. Het hoofddoel is de concentratie van nitraten in heel de watercyclus te verlagen.

LAATSTE AANBESTEDINGEN


LIFE LIBERNITRATE is een driejarig project in de context van het financieringsprogramma LIFE. Het hoofddoel is de concentratie van nitraten in heel de watercyclus te verlagen.

PARTNERS

CONSORCI DE LA RIBERA

MEER INFORMATIE

DIPUTACIÓ DE VALENCIA

MEER INFORMATIE

GRUPO AGUAS DE VALENCIA

MEER INFORMATIE

INQUBATOR LEEUWARDEN

MEER INFORMATIE

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI GENOVA

MEER INFORMATIE

LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS

MEER INFORMATIE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

MEER INFORMATIE

UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALÈNCIA

MEER INFORMATIE

NEEM CONTACT OP MET ONS

Su mensaje ha sido enviado correctamente.